Условия за наемане

Image alt
Image alt
Общи положения
Следните условия се отнасят за всички резервации за наем на автомобили, направени от клиента (наричан по-нататък „Клиент“ или "Вие") към „АЛЕКСИЯ АУТО“ ЕООД, ЕИК 202516238, със седалище и адрес на управление гр. Поморие 8200, ул. “Европа“ 17-19 (наричано по-нататък "Наемодател", "нас" или "ние"), на сайта, включително неговата мобилна версия (наричани по-нататък "greenrentacar.bg").
Като използвате "greenrentacar.bg" и/или направите резервация за наемане на автомобил ("Резервация"), Вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени тук ("Условията"). Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали Условията, преди на направите своята резервация.
Включването на продукти или услуги на "greenrentacar.bg" в определен момент не означава и не гарантира, че тези продукти или услуги ще се налични по всяко време. Запазваме си правото да преустановим предлагането на който и да било продукт/услуга, по което и да било време.
Запазваме си правото да променяме тези Условия по всяко време, без да Ви уведомяваме предварително. Версията на Условията, която ще се прилага за Вашата Резервация, ще бъде тази, която е публикувана на "greenrentacar.bg" в момента, когато направите Резервацията.
Условия за Резервация
Резервация може да бъде направена от частни лица, които не извършват стопанска дейност, навършили са 18 години, които не са поставени под попечителство, и които:
 • са създали потребителски профил за ползване на "greenrentacar.bg" или са предоставили изискуемата информация чрез платформата за резервация от нерегистриран потребител;
 • са заплатили минималната такса за резервация;
 • са приели настоящите Условия;
 • са потвърдили, че са запознати с Уведомлението за поверителност.
Създаване на потребителски профил не е задължително условие за Резервация, като само регистрирани потребители имат възможност да запазват данни за извършване на Резервации, да управляват своите резервации онлайн, да получават информация и извършват справки за активни и приключили резервации, да ползват отстъпки по програми за лоялни клиенти и др.
Условия за наемане
При сключване на договора за наем Вие се задължавате да предоставите свидетелство за управление на МПС[1] за категория, съответна на посочения в Резервацията автомобил и валидно за целия срок на договора за наем, както и контролен талон.
Наематели /лица, посочени като допълнителен шофьор/ на възраст под 21 години или са придобили правоспособност за управление на съответната категория автомобил преди по-малко от 3 (три) години, заплащат допълнителна такса.
Наемодателят може да предвиди допълнителни условия за наемане на определени категории автомобили, напр. различни изисквания за минимална възраст и опит и/или по-висок размер на депозита.
Срок
Минималният период за наем на автомобил е 24 часа.
В случай, че се нуждаете от автомобил за период по-дълъг от 1 календарна година, моля обърнете се към Централния офис на Наемодателя за изготвяне на индивидуална оферта.
Цени и такси
Всички цени са в евро и включват 20 % ДДС.
Цената е базирана на 24-часов наем, с изключение на таксите, за които е посочено че се заплащат еднократно.
Винетни такси - Наемна цена включва винетна такса за територията на Република България.
Пробег - Базовата наемна цена включва неограничен пробег, освен ако изрично не е посочено друго.
Гориво Ако автомобилът е върнат с липсващо гориво, се заплаща € 10 /такса презареждане/ и цената на липсващото гориво по € 1,50 на литър.
Предплатено гориво – клиентът предплаща стойността на горивото и има право да върне автомобила с непълен резервоар без да заплаща липсващо гориво и административна такса. Наемодателят не дължи възстановяване на стойността на наличното неизползвано гориво.
Пътуване в чужбина  -  Наемната цена е валидна за наемане на автомобил на територията на Република България. За наемане на автомобил за пътуване в чужбина е необходимо предварително одобрение, като заявлението се изпраща най-малко 72 часа предварително. За пътуване в чужбина се начислява допълнителна еднократна такса. Наемодателят може да предвиди допълнителни изисквания в зависимост от избраната държава.
Допълнителен шофьор – таксата се заплаща на ден за всеки допълнителен шофьор. Допустимо е да бъдат включени не повече от един допълнителен шофьор.
Млад шофьор – таксата се заплаща на ден за целия период на наема на автомобил от шофьор, който не отговаря на минималните изисквания за възраст и/или срок за получаване на правоспособност за управление на съответната категория автомобил.
Детско столче – таксата за оборудване на автомобила с детско столче се заплаща на ден.   Наемодателят не носи отговорност за превоз на деца в наетия автомобил без задължителните системи за обезопасяване, когато такива не са били посочени в Резервацията.
Навигация – таксата се заплаща на ден. За автомобили, стандартно оборудвани с навигационна система не се заплаща допълнителна такса.
Извънработно време – взимане или връщане на автомобил извън установеното работно време от 09:00 до 18:00 часа, както и в почивни дни и дните на официални празници се предлага само с предварително запитване, направено поне 24 часа преди часа на наемане. Прилага се еднократна такса.
Доставка/Прибиране – Услугата доставка или прибиране е безплатна за стандартните места за доставка. Допълнителна такса се заплаща при доставка/прибиране на автомобила на посочено от клиента адрес в рамките на населеното място, в което Наемодателят има установени локации. Доставката на Наетия автомобил в други населени места се договаря индивидуално.
Зимно оборудване – автомобилите са оборудвани със задължително оборудване, съгласно действащите в Република България изисквания, включително оборудвани със зимни гуми в периода 01.11 - 31.03, което е включено в цената на наема.
Пътни нарушения
При глоби и/или пътни нарушения, клиентът се таксува с размера на съответната глоба и/или нарушение плюс такса € 50 за покриване на административни разходи.
! В случай че получи уведомление за извършено с наетия автомобил нарушение, установено с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, Наемодателят предоставя на контролните органи данните на клиента и допълнителния шофьор, като фиша/наказателното постановление се издава на клиента.
ПЪЛНА ЗАЩИТАВключва ограничаване на отговорността при щета и кражба до размера на депозита. Важи само при представянето на протокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил. Не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата. Освобождаването от отговорност не се прилага в следните случаи:
 • щети в резултат на ПТП, което е причинено по вина на клиента или съответната щета е в резултат на виновно действие на клиента или трети придружаващи го лица;
 • Клиентът е управлявал наетия автомобил под въздействието на алкохол и/или наркотични и/или упойващи вещества;
 • ПТП или щетата е причинена умишлено от клиента или трети придружаващи го лица;
 • Клиента е предоставил управлението на автомобила на лице, което не е посочено като допълнителен шофьор;
 • ПТП или щетата е възникнала по време или във връзка с престъпление, извършено от клиента или придружаващо го лице;
 • клиентът не е изпълнил предвидените в договора задължения при ПТП или възникване на друг инцидент с наетия автомобил;
 • Кражба или щета на чистачки, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, допълнително оборудване, ключове или документи на наетия автомобил;
 • липси и щети по интериора на автомобила;
В случай на щети или кражба на наетия автомобил, се заплаща такса в размер на € 50  за покриване на административните разходи, независимо от отговорността на клиента.
Начини на плащане
При завършване на Резервацията е необходимо Клиентът да предплати крайната цена или да гарантира Резервацията с кредитна карта.
Предплащане на Резервацията може да бъде извършено чрез:
 • дебитна карта;
 • кредитна карта – приемат се Visa и Masterсard
 • PayPal
При гарантиране на Резервацията с кредитна карта Вашата кредитна карта ще бъде авторизирана за крайната сума на наема до изтичане на срока за получаване на автомобила.
В случай на гарантиране на Резервацията с кредитна карта, Клиентът заплаща дължимата сума при сключване на договора за наем.
Задължително условие за сключване на договор за наем е предоставяне на депозит.  Депозитът се предоставя в брой или се авторизира от кредитна карта на Клиента. Приемат се карти Visa и Masterсard, като картата трябва да е валидна за срока на наема.
 
Промяна или отказ на Резервация
С потвърждение на Резервацията от Клиента, той се съгласява с наемната цена и допълнителни такси, категорията и вида на автомобила, началната и крайна дата и час на  наемния период, място на получаване и връщане на автомобила, допълнително оборудване на автомобила и други посочени в Резервацията условия на наема.
Счита се, че Наемодателят е приел Резервацията с изпращане на потвърдителен имейл на посочения от Клиента имейл адрес, съдържащ детайли на Резервацията. За да завършите коректно и да осигурите вашата Резервация, трябва да използвате Вашия верен имейл адрес. Не носим отговорност за претенции свързани с изпълнение на Резервацията в случай на грешни или некоректно въведени имейл адреси или грешни или некоректни (мобилни) телефонни номера.
Освен ако в Резервацията изрично е посочен конкретен автомобил, Резервацията обвързва Наемодателя за предоставяне на автомобил от посочения клас и основни характеристики /трансмисия, ниво на оборудване/ по преценка и според наличните в автопарка на Наемодателя автомобили.
Клиентът има право да промени или анулира своята резервация чрез обаждане на тел. 070070022, или на e-mail:  office@greenrentacar.bg. Клиентите, които разполагат с потребителски профил на “greenrentacar.bg“ имат възможност да променят или анулират своята резервация от меню Моите резервации в профила си в “greenrentacar.bg“.
Всяка промяна в резервацията следва да бъде одобрена от Наемодателя.
При анулиране на резервация, Клиентът дължи такса за анулиране, както следва:
 • при анулиране до 72 часа преди началната дата и час на наема – без такса;
 • при анулиране до 48 часа преди началната дата и час на наема – 30 % от крайната цена на Резервацията, но не-повече от стойността на Резервацията за 1 ден;
 • при анулиране до 24 часа преди началната дата и час на наема – 50 % от крайната цена на Резервацията, но не-повече от стойността на Резервацията за 2 дни;
 • при анулиране по-малко от 24 часа преди началната дата и час на наема – 100 % от крайната цена на Резервацията, но не повече от стойността на Резервацията за 3 дни.
Наемодателят удържа размера на таксата за анулиране от предплатената от Клиента сума, като останалата сума се възстановява в срок до 7 работни дни по посочена от Клиента банкова сметка.
В случай, че Резервацията е гарантирана с кредитна карта, Наемодателят има право да усвои сума в размер на таксата за анулиране.
Сключване на договор
Клиентът  е задължен да сключи договор за наем на резервирания автомобил до посочените в Резервацията дата и час за получаване на резервирания автомобил в офис на Наемодателя или посочен от него адрес за Доставка/Връщане на наетия автомобил.
В случай, че Клиентът няма регистриран потребителски профил е необходимо да носи разпечатано или в електронен формат на мобилно устройство потвърждението на Резервацията.
В случай на закъснение от страна на Клиента, резервираният автомобил е гарантиран до 1 час. След изтичането на този срок автомобилът се освобождава и може да бъде предоставен на друг клиент, като Резервацията се счита за анулирана от страна на Клиента и Наемодателят има право такса за анулиране в размер на 100 % от крайната цена на Резервацията, но не повече от стойността на Резервацията за 3 дни.
Наемодателят има право да откаже сключването на договор за наем на резервиран автомобил, както и да получи такса за анулиране на Резервацията в размер на 100 % от крайната цена на Резервацията, но не повече от стойността на Резервацията за 3 дни, в следните случаи:
 • Клиентът и/или допълнителен шофьор не разполага с валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
 • Клиентът и/или допълнителен шофьор са във видимо нетрезво състояние или под въздействие на наркотични или упойващи вещества;
 • В случай, че Клиентът и/или допълнителен шофьор има неизпълнени задължения към Наемодателя по предходни договори;
 • В случай, на агресивно поведение от Клиента и/или допълнителен шофьор или използване на обидни или нецензурни думи към персонал на Наемодателя;
 • В случай, че Клиентът не разполага със система за обезопасяване на деца и такава не е заявена с Резервацията, когато са налични данни че Клиента ще превозва деца за които използване на такава система е задължително;

Заключителни разпоредби
За улеснение на Клиентите е възможно оригиналната българска версия на тези Условия да е налична на „greenrentacar.bg в превод на други езици. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези Условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на всеки друг език, следва да бъде с превес версията на български език.
Настоящите Условия, както и предоставянето на нашите услуги, се регулират и се тълкуват в съответствие с българското законодателство.
Всеки спор относно предоставените чрез „greenrentacar.bg“ услуги и резервации следва да бъде разрешаван от компетентния български съд.
[1] Свидетелството за управление на МПС може да е:
 • издадено от Министерство на вътрешните работи при условията и по реда на Закона за движение по пътищата;
 • издадено от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария, при условие че лицето е навършило изискваната от Закона за движение по пътищата минимална възраст за съответната категория;
 • издадено в друга държава при следните условия:
 1. държавата, в която е издадено, е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията;
 2. държавата, в която е издадено, е договаряща страна по Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили при условията на чл. IV, буква "а" от него;
 3. свидетелството е придружено от легализиран превод на български език;
 4. свидетелството е международно и отговаря на изискванията на приложение № 7 към Конвенцията за движението по пътищата;
Платете с:
 • Image alt
 • Image alt
 • Image alt
Последвайте ни: